Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-09-26 11:00-15:05
MAZ

Metodyka projektowania i dopuszczania do użytkowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Wykładowca: mgr inż. Julian Wiatr, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Definicja urządzeń przeciwpożarowych. 2. Źródła zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Wymagania prawne oraz ich funkcjonowanie w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. 3. Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych w budynku zasilanym w układzie zasilania TT. 4. Podstawowe wymagania CPR. 5. Wymagania prawne stawiane PWP. 6. Metodyka konstruowania i sterowania PWP. 7. Wymagania stawiane wyłączeniu pożarowemu fotowoltaiki. 8. Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych. 9. PWP jako wyrób budowalny i zasady jego wprowadzania do obrotu. 10. PWP jako wyrób certyfikowany a warunki dopuszczenia do jednostkowego zastosowania. 11. Lokalizacja PWP w budynkach wymagających jego stosowania. 12. Praktyczne zastosowanie teorii – przykładowy projekt układu PWP. Kategoria:
  • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło