Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-10-21 12:00-15:00
POM

ZRID jako uproszczona forma realizacji robót drogowych

Wykładowca: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie przeznaczone jest dla uczestników procesu budowlanego związanego z budową dróg w oparciu o decyzję ZRID oraz dla pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanych zajmujących się postępowaniem prowadzącym do wydania przez właściwy organ decyzji ZRID, a także organów nadzoru budowlanego przy kontroli realizacji robót oraz zakończenia procesu budowlanego. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Budownictwo drogowe

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło