Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-12-08 00:00
2023-12-10 23:50
SLK

Projektowanie konstrukcji budowlanych w RFEM 6 oraz wymiana danych w systemie BIM / DLUBAL Software - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie ma na celu przedstawienie narzędzi oraz wybranych procesów projektowych. Warto zaznaczyć, że oprogramowanie Dlubal Software jest znanym i rozpoznawalnym narzędziem wysokiej jakości, służącym do analizy i wymiarowania różnego rodzaju konstrukcji (stalowych, betonowych, drewnianych, szklanych, aluminiowych…). Rozpoczniemy od ogólnego omówienia możliwości importu danych oraz zaimportowania części konstrukcji ze źródła zewnętrznego. Następnie przedstawione zostanie środowisko pracy bezpośrednio w programie RFEM 6. Zamodelowana zostanie kolejna części konstrukcji. Następnym etapem będzie stworzenie przypadków obciążeń, obciążeń i kombinatoryki. W wyniku czego wygenerowana zostanie siatka MES oraz przedstawione zostaną wyniki z analizy statycznej. Bazując na wynikach przejdziemy do wymiarowanie konstrukcji. Tutaj skupimy się na wybranych elementach. Omówimy podejście do SGN (w tym wyboczenia) i SGU elementów w konstrukcjach stalowych oraz skupimy się także na wybranym połączeniu, które zaprojektowane zostanie w odpowiednim rozszerzeniu przy użyciu MES. Następnie przejdziemy do konstrukcji betonowych gdzie pokazane zostanie projektowanie zbrojenia. W części końcowej tego etapu pokazane zostaną także wyniki z algorytmu wymiarowania oraz wymiana danych z programem Allplan – przesłanie map zbrojeniowych. Jako podsumowanie przedstawiony zostanie raport z obliczeń będący rezultatem analizy i wymiarowania konstrukcji budowlanej. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło