Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-09-19 16:00-19:47
PDL

Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę

Wykładowca: Piotr Jarzyński, Kamil Andrzejuk, POIIB

Organizator: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą dowiedzieć się informacji dotyczących istotnych zagadnień związanych z zastosowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego w postepowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Planowany program: 1. Ustalenie stron postępowania o pozwolenie na budowę 2. Udział pełnomocnika w postępowaniu 3. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu 4. Doręczenia 5. Terminy 6. Wszczęcie postępowania 7. Dowody 8. Zawieszenie postępowania 9. Decyzja 10. Postanowienie 11. Odwołanie 12. Zażalenie Realizacja programu jest zależna od przebiegu szkolenia. Kategoria:
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło