Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-03-16 08:00
2024-03-19 23:50
WKP

Kierownik budowy jako uczestnik procesu budowlanego - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Na szkoleniu zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierownika budowy wraz z podaniem przykładów. Program szkolenia: 1. Obowiązki kierownika budowy 2. Uprawnienia kierownika budowy 3. Odpowiedzialność kierownika budowy Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne
 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo mostowe
 • Budownictwo telekomunikacyjne
 • Budownictwo kolejowe
 • Budownictwo wyburzeniowe
 • Budownictwo hydrotechniczne
 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje sanitarne
 • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło