Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-11-17 09:00
2023-11-21 08:00
MAZ

Zakończenie budowy, oddawanie do użytkowania obiektu budowlanego - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Dokumentacja budowy i omówienie jej najważniejszych elementów, dokumenty związane ze stosowanymi przy wykonywaniu robót wyrobami budowlanymi 2. Odbiory robót budowlanych 3. Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót. 4. Kontrole ze strony straży pożarnej i inspekcji sanitarnej 5. Możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy 6. Kontrola zakończonej budowy wykonywania przez służby nadzoru budowlanego, nowy wzór protokołu kontroli 7. Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości, procedura „żółtej kartki” i późniejsze sankcje karne 8. Rozpoczęcie użytkowania i zakładanie książki obiektu budowlanego 9. Kompetencje organów administracji architektoniczno–budowlanej i nadzoru budowlanego Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło