Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-08-21 09:00
2023-08-28 08:00
MAZ

Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów – obudowy systemowe - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wykład prowadzony przez doświadczonego inżyniera praktyka, analizowane są konkretne przykłady z budowy wraz z obliczeniami oraz odniesieniem do aktualnych przepisów i norm. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy będą mogli zadawać pytania. 1. Przegląd i porównanie wybranych technologii zabezpieczeń wykopów 2. Prezentacja przykładowych realizacji z wykorzystaniem systemowych obudów dla wykopów szerokoprzestrzennych i punktowych 3. Rozpoznanie geotechniczne – badania i parametry gruntu 4. Wymiarowanie i obliczenia wytrzymałościowe systemowej obudowy wykopu Kategoria:
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo mostowe
  • Budownictwo ogólne
  • Budownictwo kolejowe

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło