Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-01-19 11:00-13:27
OPL

Ocena istniejących konstrukcji budowlanych na podstawie normy ISO/ TC 98 i ich rehabilitacja

Wykładowca: prof. Tadeusz Chmielewski, OPL OIIB

Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa

Przedmiotem referatu jest przedstawienie toku postępowania przy ocenie stanu istniejącego konstrukcji budowlanych po szeregu latach ich użytkowania - na podstawie normy ISO/TC 98 Bases for design of structures - Assessment of existing strucures, second eddition, 2010-08-01. W referacie będą omówione potrzeby takich ocen, które wynikają z przyczyn: zużycia technicznego spowodowane przez naturę, działalność człowieka, zmianę użytkowania, przedłużenie czasu użytkowania i zużycie moralne. Następnie będzie omówione tok postępowania przy ocenie wstępnej i szczegółowej, dane do oceny szczegółowej, tj. właściwości materiałów, obciążenia, dane geometryczne, analiza statyczna i dynamiczna, czyli sprawdzenie stanów granicznych użytkowania i nośności. Ocena stanu istniejącego konstrukcji kończy się raportem, który powinien zawierać propozycję rehabilitacji (naprawy, wzmocnienia, renowacji) lub rozbiórki. Wystąpienie będzie uzupełnione przykładami rehabilitacji różnych typów konstrukcji. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło