Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-02-08 10:00-12:38
SLK

Uwalnianie terenów inwestycyjnych przy użyciu elektroenergetycznych linii tymczasowych WN i NN

Wykładowca: ARINET, Kamil Włodarczyk - ARINET, Adrian Mikołajczak - ARINET, Biuro ŚlOIIB

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z występującymi powszechnie trudnościami z dostępnością i zagospodarowaniem terenów inwestycyjnych na terenach zurbanizowanych wynikające m.in. z występowania napowietrznych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych WN 110kV i/lub przesyłowych NN 220 kV i 400 kV. Przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia formalno-prawne związane z przebudową napowietrznych linii elektroenergetycznych a także wymagania dotyczące regulacji prawnych zmierzających do poprawy niezawodności dostarczania energii elektrycznej do odbiorców poprzez m.in. ograniczanie czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej - minimalizacja wskaźników SAIDI oraz CTP. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z możliwościami wykonywania napowietrznych linii tymczasowych WN 110 kV oraz NN 220 kV i 400 kV realizowanych przy wykorzystaniu rozwiązań systemowych, w tym m.in. technologii Uniwersalnych Modułowych Konstrukcji Wsporczych, tj. krajowego systemu opracowanego w ramach Projektu Badawczo – Rozwojowego dofinansowanego ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich i nagrodzonego na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB® 2020 oraz 2021 r. Wykładowcy przedstawią także metody obliczeniowe i narzędzia wspomagające pracę przy projektowaniu napowietrznych elektroenergetycznych linii tymczasowych. Omówione zostaną również aspekty wykonawcze i organizacji prac, poparte przykładami ze zrealizowanych obiektów. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło