Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-10-27 11:00-14:45
MAZ

Trwałość mostów stalowych

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, MOIIB - Radom, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Wprowadzenie. 2. Czynniki wpływające na trwałość stalowych obiektów mostowych. a) wpływ stanu hydroizolacji pomostu. b) wpływ właściwego stanu odwodnienia. c) wpływ stanu technicznego urządzeń dylatacyjnych. d) wpływ stanu technicznego łożysk. e) wpływ stanu technicznego innych elementów wyposażenia. f) wpływ stanu technicznego urządzeń obcych. 3. Modele i krzywe degradacji. 4. Zjawisko korozji w mostach stalowych. 5. Zmęczenie mostów stalowych. 6. Metody uwzględnienie trwałości mostów stalowych w przepisach i normach. 7. Działania zapewniające odpowiednią trwałość mostów stalowych. a) Systemy zarządzania i inspekcji mostów stalowych (kolejowych i drogowych). b) Antykorozyjna ochrona czynna. c) Antykorozyjna ochrona bierna. 8. Podsumowanie. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo mostowe
  • Budownictwo kolejowe
  • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło