Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-10-24 10:00-14:04
PDK

Jak przeprowadzać kontrole i sporządzić protokół z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

Wykładowca: mgr Marian Pędlowski, Komisja Doskonalenia Zawodowego, KDZ PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie dedykowane jest osobom posiadającym uprawnienia budowlane różnych specjalności i przeprowadzającym okresowe kontrole obiektów budowlanych i sporządzających protokoły. Uczestnik uzupełni i zaktualizuje swoją wiedzę w zakresie stanu prawnego, a także praktycznych aspektów ich przeprowadzania. Pozwoli to unikać błędów i zapewnić prawidłowe przeprowadzanie kontroli w sposób rzetelny, zgodny z prawem i z zasadami wiedzy technicznej. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło