Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-10-17 09:00
2022-10-21 08:00
MAZ

Akustyka budowlana: wymagania oraz praktyczne rozwiązania w kontekście ścian silikatowych - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Wymagania ustawowe. 2. Normowe wymagana izolacyjności akustycznej: a. przegrody wewnętrzne, b. przegrody zewnętrzne. 3. Dopuszczalny poziom hałasu: a. dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, b. dopuszczalny poziom hałasu w budynku. 4. Prognozowanie (możliwości obliczeniowe i pomiarowe): a izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród budowlanych, b. określenie poziomu hałasu w miejscu planowanej inwestycji, c. wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa przegród zewnętrznych. 5. Możliwości weryfikacji założeń projektowych na etapie wznoszenia budynku oraz po jego ukończeniu. 6. Przykładowe błędy projektowe i wykonawcze oraz możliwości poprawy izolacyjności akustycznej pomiędzy pomieszczeniami. 7. Podsumowanie wykładu i odpowiedzi na pytania. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło