Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2021-09-02 11:00-14:57
MAZ

Materiały dla budownictwa drewnianego – omówienie materiałów - Wykład BEZ RETRANSMISJI

Wykładowca: Wojciech Nitka - www.budujzdrewna.pl, MOIIB Warszawa, MOIIB Radom

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Podczas webinaru zostaną omówione materiały budowlane mające zastosowanie w drewnianym budownictwie szkieletowym. Omówione zostaną właściwości i ich wymagania materiałów drzewnych i drewnopochodnych, materiałów izolacyjnych, folii stosowanych w przegrodach zewnętrznych i materiałów okładzinowych. Omówione zostaną także inne nowoczesne materiały drewnopochodne, znane i nie znane na naszym rynku budowlanym. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło