Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-03-18 11:00-15:12
MAZ

Realizacja inwestycji w pasach drogowych dróg publicznych

Wykładowca: mec. Agnieszka Ludwikowska, MOIIB - Radom, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Wstęp 2. Decyzja o zezwoleniu na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam 3. Decyzja o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego 4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego 5. Przeniesienie uprawnień wynikających z decyzji zarządcy drogi na inny podmiot 6. Konsekwencje zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia 7. Kanały technologiczne Kategoria:
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło