Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2021-09-27 11:00-15:20
MAZ

ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB - Warszawa, MOIIB - Radom, MOIIB - Warszawa2

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Pozwolenie na rozbiórkę, zakres wymaganych dokumentów, możliwość formy elektronicznej Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki, katalog rozbiórek nie wymagających żadnych formalności Wymogi formalne prowadzenia robót rozbiórkowych Rozbiórki w trybie nakazowym Rozbiórka obiektu jako konsekwencja samowoli budowlanej Sankcje karne za nielegalną rozbiórkę Rozbiórki wykonywanie metodami wybuchowymi ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Pojęcie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego Procedura zawiadamiania Problem konieczności uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Decyzja o sprzeciwie lub milcząca akceptacja organu Sankcje karne Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło