Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-01-25 16:00-19:02
PDL

Odpowiedzialność cywilna projektanta na podstawie umowy o prace projektowe

Wykładowca: Piotr Jarzyński, Kamil Andrzejuk

Organizator: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

W projekcie mogą zaistnieć błędy skutkujące odpowiedzialnością cywilną projektanta. Jej podstawą mogą być przepisy o rękojmi za wady i o gwarancji (o ile została udzielona). Możliwa jest także odpowiedzialność cywilna związana z obowiązkiem naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z umowy. Zarówno w przypadku małych jak i dużych inwestycji odpowiedzialność za błędy projektowe może skutkować nie tylko koniecznością ich usunięcia, ale i obowiązkiem pokrycia szkód wyrządzonych inwestorowi. Podczas szkolenia zostaną przedstawione najistotniejsze zagadnienia związane z odpowiedzialnością projektanta z rękojmi za wady, gwarancji oraz za naprawienie szkody Kategoria:
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło