Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-11-13 08:00
2023-11-19 23:00
POM

Warsztaty-Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i radzenie sobie w sytuacjach trudnych w relacjach - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne, szczególnie w zakresie rozumienia ludzi i podstawowych mechanizmów psychologicznych regulujących nasze potrzeby, emocje, wartości i zachowania. Celem warsztatów jest rozwinięcie umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na zaangażowanie, motywację i dobrostan innych (z uwzględnieniem dobrostanu własnego) w duchu win-win. Kategoria:
  • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło