Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-01-16 10:00-14:02
PDK

Prawo wodne – wybrane zagadnienia

Wykładowca: Agata Dąbal, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Opis szkolenia – cel szkolenia „Prawo wodne – wybrane zagadnienia”: Omówienie problematycznych zagadnień dotyczących projektowania i realizacji inwestycji w odniesieniu do zakresu regulowanego ustawą Prawo wodne. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło