Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-06-02 16:00-17:58
MAP

Vademecum budowlane bhp na budowie - zagrożenia , wypadki – cz. I

Wykładowca: mgr inż. Zdzisław Nocuń, biegły sądowy, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB, Dominika Dziedzic KR FSNT NOT (MOIIB), Rafał Nagórski

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Zdzisław Nocuń biegły sądowy ds. bhp W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:  warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych w zakresie wymogów bhp,  prace szczególnie niebezpieczne w budownictwie, na różnych poziomach (roboty ziemne, roboty na wysokości ),  warunki prowadzenia prac rozbiórkowych w zakresie wymogów bhp, SZKOLENIE NIE ZAWIERA RETRANSMISJI. Kategoria:
  • BHP

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło