Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2021-12-16 11:00-15:00
MAZ

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle Prawa budowlanego

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zakres obowiązywania ustawy Prawo budowlane, podstawowe, istotne dla zarządcy nieruchomości pojęcia używane w procesie budowlanym, zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych, znaczenie przepisów techniczno –budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw. Dokumentacja techniczno –prawna obiektu budowlanego przejmowanego w zarząd. Kontrole okresowe. Zakładanie i prowadzenie książki obiektu budowlanego. Świadectwa efektywności energetycznej budynków i lokali. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Prawne

Typ: Szkolenie online