Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-03-18 16:00-18:30
ŁOD

Problemy i szanse związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków

Wykładowca: Dział Szkoleń ŁOIIB, Krzysztof Chmielowski

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Na szkoleniu zostaną przedstawione informacje dotyczące aspektów prawnych związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Omówiony zostanie stan i rozwój indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie. Przedstawione zostaną wybrane typy przydomowych oczyszczalni ścieków z przedstawienie zalet i wady poszczególnych rozwiązań. Zostaną poruszone problemy dotyczące eksploatacji działających już obiektów. Przedstawione zostaną szanse związane z stosowaniem odpowiednich rozwiązań w zakresie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków bytowych. Przedstawione zostaną możliwości usprawnienia wadliwie działających systemów oczyszczania małych ilości ścieków. Omówione zostaną zagadnienia związane z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami ich wpływ na rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków. Zostaną omówione zagadnienia związane z innowacyjnym systemem zarządzania przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Kategoria:
  • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło