Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-11-27 16:00-19:19
PIIB

Praktyczne aspekty stosowania KPA przy wydawaniu pozwolenia na budowę

Wykładowca: Joanna Maj, Piotr Jarzyński, Piotr Jarzyński

Organizator: Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie ma na celu omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących prowadzania postępowania administracyjnego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Podczas prelekcji zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące udziału stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę, wszczęcia postępowania, wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku i merytorycznych projektów zagospodarowania działki lub terenu oraz architektoniczno-budowlanego, zawieszenia postępowania z urzędu i na wniosek stron, terminu wydania decyzji, bezczynności i przewlekłości postępowania oraz związanymi z nimi sankcjami wobec organu i urzędników. Kategoria:
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło