Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-08-07 09:00
2023-08-21 08:00
MAZ

Podstawy projektowania instalacji systemu sygnalizacji pożarowej - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Opis środowiska pożarowego i jego oddziaływania na warunki zasilania urządzeń w energię elektryczną. 2. Podstawy prawne stosowania SSP. 3. Podział czujek pożarowych oraz ich właściwości. 4. Kryteria wyboru czujki pożarowej oraz wpływ parametrów otoczenia na poprawność ich doboru. 5. Powierzchnia dozorowania oraz zasady rozmieszczania czujek. 6. Rozmieszczanie czujek przy dachach spadzistych. 7. Rozmieszczenie czujek z uwzględnieniem sufitów podwieszanych oraz innych elementów budowlanych. 8. Wpływ wentylacji powietrza na rozmieszczenie czujek. 9. Zasady rozmieszczania czujek liniowych. 10. Zasada rozmieszczania Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (ROP). 11. Sygnalizatory alarmowe. Rodzaje oraz zasady ich rozmieszczania. 12. Wymagania stawiane Centralom Sygnalizacji Pożaru. 13. Alarmowanie w Systemach Sygnalizacji Pożaru. 14. Linie dozorowe. 15. Elementy wykonawcze SSP. 16. Zasilanie elementów SSP. 17. Koncepcja ochrony. Możliwy zakres ochrony oraz wybór zakresu ochrony. 18. Strefy dozorowe, a strefy alarmowe. 19. Przestrzenie nie wymagające ochrony. 20. Wymagania stawiane oprzewodowaniu SSP. 21. Alarmy fałszywe. Przyczyny ich powstawania oraz metodyka ich neutralizacji. 22. Wykrywanie pożaru z wykorzystaniem zasysających czujek dymu. 23. Zakres dokumentacji projektowej Instalacji SSP. 24. Prezentacja przykładowego projektu Instalacji SSP. Kategoria:
  • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło