Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-03-22 00:10
2024-03-24 23:50
SLK

Ochrona odgromowa - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa - SEP Bielsko-Biała Program: 1.Przepisy i normy dotyczące ochrony odgromowej w instalacjach elektrycznych SN, nn oraz AKPiA. 2.Mechanizm rozwoju pioruna i skutki działania prądu piorunowego. 3.Szczegółowe zasady ochrony odgromowej obiektów budowlanych i urządzeń technicznych. 4.Ryzyko szkód piorunowych, 5.Strefowa koncepcja ochrony odgromowej oraz odstępów bezpiecznych, 6.Zewnętrzna ochrona odgromowa obiektów budowlanych, 7.Wyrównanie potencjałów w obiektach budowlanych, 8.Specyfika ochrony odgromowej obiektów zagrożonych wybuchem. 9.Przykład analizy ryzyka dla budynku mieszkalnego 10.Materiały do budowy LPS i wykorzystanie elementów 11.Projektowanie stref ochronnych - metoda toczącej się kuli, metoda kąta ochronnego, metoda oczkowa - budynki z dachami spadzistymi - budynki z dachami płaskimi - ochrona urządzeń na dachach 12.Rozmieszczenie przewodów odprowadzających 13.Obliczenia odstępów separujących od zwodów pionowych i przewodów odprowadzających 14.Połączenia elementów odgromowych 15.Utrzymanie LPS - zakres przeglądów i pomiarów LPS, pomiary rezystancji uziemienia Kategoria:
  • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło