Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-10-17 16:00-18:19
PDK

Aktualizacja przepisów prawa bud. Wymagania w zakresie badań geotech. i środ. Remediacja w pigułce

Wykładowca: mgr inż. Ewa Iwanicka, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB, dr inż. Sylwia Janiszewska, mgr inż. Piotr Surma

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Prawo budowlane a badania geotechniczne i badania środowiskowe. 2. Technologie prowadzenia remediacji (oczyszczania terenu z zanieczyszczeń). Dobór technologii kalkulując koszty i czas. 3. Przykłady z placu budowy prowadzenia prac remediacyjnych. 4. Q&A Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło