Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-01-19 16:00-18:26
DOŚ

Zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną w budynku – szczegóły prowadzonych obliczeń

Wykładowca: dr inż. Łukasz Nowak, dr inż. Łukasz Nowak

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Obliczenie zapotrzebowania na energię końcową oraz pierwotną w budynku są odpowiednio drugim i trzecim (ostatnim) etapem określenia jego charakterystyki energetycznej. Poprawne określenie sprawności instalacji technicznych budynku oraz dobór urządzeń pomocniczych wynika z przesłanek z dokumentacji technicznej, która powinna być potwierdzona wizją lokalną w budynku. Właściwe dobranie współczynników nakładu nieodnawianej energii pierwotnej, jednostkowej wielkości emisji CO2 oraz udziału OZE w zapotrzebowaniu na energię końcową jest niezbędne do poprawnego wypełnienia pozostałych pól świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Podczas spotkania zostaną przedstawione, z objaśnieniem, poszczególne etapy obliczeń zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną w budynku - od sprawności różnych typów instalacji technicznych, doboru urządzeń pomocniczych, współczynników nakładu energii pierwotnej, wyznaczania wskaźników emisji CO2, udziału odnawialnych źródeł energii, obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii, aż do finalnego uzyskania wskaźnika EP. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło