Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-01-26 11:00-15:10
MAZ

Ekologiczne obiekty gruntowo-powłokowe w budownictwie komunikacyjnym

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, MOIIB - Radom, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Aspekty prawne projektowania, budowy i utrzymania. 2. Przepusty tradycyjne. 3. Przepusty nowoczesne. 4. Tunele dla pieszych i rowerzystów. 5. Sposoby konstruowania nowoczesnych przepustów, eko-mostów oraz tuneli dla pieszych i rowerzystów (wprowadzenie, materiały do budowy przepustów, obciążenia i obliczanie konstrukcji, wyposażenie). 6. Badania przepustów (laboratoryjne i terenowe). 7. Stan techniczny i utrzymanie przepustów. 8. Wzmacnianie konstrukcji istniejących. Kategoria:
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo mostowe
  • Budownictwo kolejowe

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło