Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-03-15 08:00
2024-03-31 23:50
ŁOD

Wypadki przy pracy na budowie – przykłady, przepisy bhp, odpowiedzialność - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Wypadki przy pracach na wysokości.  2. Wypadki przy pracach ziemnych.  3. Wypadki przy innych pracach budowlanych. Na przykładzie konkretnych wypadków przy pracy zostaną omówione przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność osób sprawujących nadzór. Kategoria:
  • BHP

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło