Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-05-20 07:00
2022-05-22 23:00
LUB

Projektowanie i budowa energetycznych linii napowietrznych i kablowych SN - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia związane z projektowaniem i budową linii średniego napięcia w powiązaniu z praktyką stosowaną w spółkach dystrybucyjnych. Będą to aspekty dotyczące norm obowiązujących na rynku energetyki zawodowej oraz praktycznej strony ich stosowania, czyli tego jak zapisy normy wpływają na parametry produkowanych wyrobów oraz na jego późniejszy dobór i zabudowę na sieci energetycznej. Kategoria:
  • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło