Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-01-13 08:00
2023-01-16 23:50
WKP

Zaprawy budowlane modyfikowane polimerami - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Celem wykładu jest prezentacja i praktyczne zastosowanie zapraw budowlanych modyfikowanych polimerami. Główne tezy szkolenia, to: 1. mechanizm działania zapraw budowlanych modyfikowanych polimerami; 2. zasady stosowania; 3. tynki cienkowarstwowe - podstawowe błędy wykonawstwa; 4. badania cech technicznych zapraw klejowych do płytek; Ponadto zaprezentowane zostaną badania wody zarobowej do zapraw, spoiwa, badania zapraw budowlanych modyfikowanych polimerami: 1. oznaczenie konsystencji; 2. oznaczenie plastyczności; 3. oznaczenie czasu zachowania właściwości roboczych; 4. oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie; 5. oznaczenie skurczu; 6. oznaczenie przyczepności. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło