Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-01-17 11:00-13:27
MAZ

Wybrane problemy analizy MES i wymiarowania obiektów kubaturowych - Część 2

Wykładowca: MOIIB - Warszawa, Michał Nowicki, Kamil Dziedzic, Michał_Nowicki

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Podczas szkolenia poruszone zostaną trudności jakie występują w rutynowym projektowaniu konstrukcyjnym wykorzystującym metodę elementów skończonych (MES). 2. Problematyka obejmie 2 zagadnienia występujące podczas modelowania oraz wymiarowania budynków w konstrukcji żelbetowej oraz stalowej: a. Projektowanie stropów w układzie płytowo-słupowym b. Statyka i rozwiązanie powszechnych osobliwości w ustrojach płytowo-słupowych c. Momenty miarodajne w wymiarowaniu stropów i układy obciążeń użytkowych d. Wykorzystanie analizy stateczności MES w projektowaniu stalowych konstrukcji prętowych e. Szacowanie siły krytycznej przy wyboczeniu giętny f. Metody określania momenty krytycznego elementów zginanych Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło