Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2021-12-08 10:00-14:26
MAZ

Akustyka budowlana: wymagania oraz praktyczne rozwiązania w kontekście ścian silikatowych

Wykładowca: dr inż. Leszek Dulak, MOIIB - Warszawa, MOIIB - Warszawa 2

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Wymagania ustawowe. 2. Normowe wymagana izolacyjności akustycznej: a) przegrody wewnętrzne, b) przegrody zewnętrzne. 3. Dopuszczalny poziom hałasu: a) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, b) dopuszczalny poziom hałasu w budynku. 4. Prognozowanie (możliwości obliczeniowe i pomiarowe): a) izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród budowlanych, b) określenie poziomu hałasu w miejscu planowanej inwestycji, c) wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa przegród zewnętrznych. 5. Możliwości weryfikacji założeń projektowych na etapie wznoszenia budynku oraz po jego ukończeniu. 6. Przykładowe błędy projektowe i wykonawcze oraz możliwości poprawy izolacyjności akustycznej pomiędzy pomieszczeniami. 7. Podsumowanie wykładu i odpowiedzi na pytania. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło