Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-01-17 15:00-17:28
MAP

Aktualne przepisy dotyczące wyrobów budowlanych

Wykładowca: Mgr inż. Maria Romańska - Pełesz, Dominika Dziedzic KR FSNT NOT (MOIIB), Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia 1) Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych: ustawa o wyrobach budowlanych, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym. 2) Zasady oznakowania wyrobów budowlanych CE i znakiem budowlanym. 3) Dokumenty dostarczane wraz z wyrobem: deklaracja właściwości użytkowych, krajowa deklaracja, inne dokumenty: karta techniczna, karta charakterystyki, atest higieniczny, instrukcja montażu i obsługi, atest hutniczy. 4) Specyfikacje techniczne: norma zharmonizowana, Polska Norma, europejska ocena techniczna (ETA), krajowa ocena techniczna (KOT), aprobata techniczna. 5) Jak ocenić prawidłowość dostarczonych dokumentów: zasady i przykłady. SZKOLENIE NIE ZAWIERA RETRANSMISJI. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło