Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-09-22 16:00-17:48
DOŚ

Mobbing w miejscu pracy

Wykładowca: dr Eliza Mazurczak, dr Eliza Mazurczak

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Celem wykładu jest zapoznanie jego uczestników z jednym z najpoważniejszych zagrożeń psychofizycznych mogących pojawić się w miejscu pracy. W jego trakcie omówione zostanie pojęcie mobbingu zarówno w ujęciu psychologicznym, jak i prawnym. Przedstawione zostaną środki ochrony prawnej, z których skorzystać mogą pracownicy, wobec których zastosowano mobbing. Ostatnia część wykładu poświęcona będzie instrumentom polityki antymobbingowej, stanowiącej istotny element przeciwdziałania wystąpieniu zjawiska mobbingu w miejscu pracy. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło