Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-10-14 09:00
2022-10-17 08:00
MAZ

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle Prawa budowlanego - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Zakres obowiązywania ustawy Prawo budowlane 2. Dokumentacja techniczno –prawna obiektu budowlanego przejmowanego w zarząd 3. Kontrole okresowe obiektów budowlanych wynikające z wymagań Prawa budowlanego ( 4. Ustawowe określenie treści protokołu pokontrolnego 5. Zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, 6. Książka obiektu budowlanego 7. Elektroniczna książka obiektu budowlanego 8. Szczegółowe wymagania dotyczące właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych 9. Świadectwa efektywności energetycznej budynków i lokali 10. Katalog obiektów i robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie wykonywania robót, zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót, pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego. 11. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego 12. Odpowiedzialność właścicieli, zarządców i najemców nieruchomości 13. Dodatkowe zobowiązania zarządcy obiektu budowlanego uznanego za zabytek 14. Kontrole wynikające z innych przepisów (ochrona przeciwpożarowa, dozór techniczny) Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło