Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-12-05 16:00-17:46
DOŚ

Energetyka obywatelska

Wykładowca: dr inż. Robert Jeżewski, dr inż. Robert Jeżewski

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Energetyka obywatelska to paradygmat energetyczny, w którym społeczności lokalne biorą aktywny udział w produkcji, dystrybucji i zarządzaniu energią. Obywatele, wspólnie z lokalnymi instytucjami, decydują o tym, w jaki sposób wykorzystywane są odnawialne źródła energii, jak kształtowane są projekty energetyczne oraz jak zminimalizować wpływ na środowisko. Budowanie społeczności w kontekście energetyki obywatelskiej umożliwia nie tylko skuteczne wdrażanie projektów, ale również tworzenie trwałych więzi między obywatelami, lokalnymi liderami a samymi projektami. To wspólne zrozumienie, aktywne uczestnictwo i współodpowiedzialność, które mogą przyspieszyć transformację energetyczną i sprawić, że będzie ona bardziej zrównoważona oraz dostosowana do unikalnych potrzeb lokalnych społeczności. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło