Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-03-19 13:00-14:57
POM

Cykl szkoleń z zakresu pomp ciepła - część II

Wykładowca: Pomorska OIIB, mgr inż. Piotr Polewka, mgr inż. Małgorzata Diug, mgr inż. Jacek Wróbel, mgr inż. Tomasz Tomczyk

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie kierowane jest do wszystkich uczestników procesu budowlanego chcących poszerzyć widzę z zakresu pomp ciepła. W szczególności do projektantów branży sanitarnej, kierowników robót i inspektorów nadzoru inwestorskiego. W cyklu szkoleń postaramy się przybliżyć uczestnikom różne zagadnienia związane z pompami ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów projektowych takich jak: - lokalizacja jednostek zewnętrznych i możliwości ograniczenia poziomu hałasu, - lokalizacja i wielkość dolnego źródła dla pomp gruntowych, - aspekty prawne, - bufor w instalacji z pompą ciepła, - zbiorniki cwu w układach z pompą ciepła, - schematy technologiczne, - możliwości współpracy pomp ciepła z innymi systemami SMART GRID/PV/BMS, - rozwiązania hybrydowe (kocioł gazowy + pompa ciepła). Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło