Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-01-19 15:00-17:33
MAP

Budynki drewniane – korozja biologiczna. Diagnostyka, inwentaryzacja uszkodzeń.

Wykładowca: Dr Witold Frąckowiak, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB, Joanna Borowczak KR FSNT NOT (MOIIB)

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie obejmować będzie główne aspekty związane z korozją biologiczną w budynkach drewnianych ze strony grzybów, owadów i innych organizmów. Poruszona zostanie również problematyka elementów drewnianych w nowym budownictwie. Omówione zostaną współcześnie stosowany metody zabezpieczenia drewna oraz zwalczania korozji w już istniejącym. Ważnym elementem będzie wskazanie najczęstszych przyczyn powstawania biokorozji, jak również sposobów ich usuwania. Istotny nacisk położony zostanie na metodykę usuwania korozji biologicznej. Szkolenie będzie w dużej mierze oparte na przykładach z praktyki zawodowej autora. SZKOLENIE NIE ZAWIERA RETRANSMISJI. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło