Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-06-14 15:00-17:13
MAP

Przepisy prawa budowlanego w praktyce – wybrane zagadnienia.

Wykładowca: Mgr inż. Krzysztof Mozolewski, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB, Dominika Dziedzic KR FSNT NOT (MOIIB)

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Krzysztof Mozolewski, rzeczoznawca budowlany , biegły sądowy. Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: 1) Umiejętność posługiwania się przepisami wykonawczymi prawa budowlanego, normami, uznanymi zasadami wiedzy współczesnej 2) Ograniczenia w stosowaniu przepisów prawa budowlanego oraz norm 3) Omówienie obowiązków wynikających z kontroli okresowych, w tym obowiązek w oparciu o Art. 70 Ustawy Prawo Budowlane oraz w oparciu o przykładowe składowe kwalifikacji zawodowych kominiarza (wg Krajowych Standardów) 4) Najczęściej powtarzające się błędy podczas oceny stanu technicznego budynków SZKOLENIE NIE ZAWIERA RETRANSMISJI. Kategoria:
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło