Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-03-25 08:00
2024-03-31 22:00
OPL

Projektowanie profili stalowych ze środnikiem falistym, w tym z wykorzystaniem autorskiego programu - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa

Projektowanie konstrukcji stalowych z profili dwuteowych ze środnikiem falistym z wykorzystaniem autorskiego programu SINBEAM firmy Zekon Sp. z o.o. Szkolenie to głównie jest kierowane do projektantów branży konstrukcyjnej, szczególnie specjalizujących się w konstrukcjach stalowych, ale także dla każdego uczestnika procesu budowlanego, który chce poszerzyć widzę z zakresu konstrukcji z profili ze środnikiem falistym (SIN). Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami doboru geometrii i materiałów, a także poznają podstawy obliczeń poszczególnych elementów składowych przekroju poprzecznego dla profili SIN. Przedstawione zostaną charakterystyczne detale węzłów stosowanych w ustrojach konstrukcyjnych z wykorzystaniem profili ze środnikiem falistym. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło