Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-01-16 16:00-19:23
PDK

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Wykładowca: Dr inż. Michał Czosnyka, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB, KDZ PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami i środkami ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) i przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) oraz poznanie warunków realizacji skutecznej ochrony. Przedstawione zostaną prawne i praktyczne aspekty pomiarów skuteczności ochrony poszczególnych środków ochrony oraz zasady tworzenia protokołu pomiarowego. Rezultat szkolenia: Po szkoleniu Uczestnik będzie posiadał podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, będzie potrafił wymienić, rozróżnić i zastosować podstawowe środki ochrony oraz sprawdzić ich skuteczność. Samodzielnie stworzy czytelny protokół pomiarowy i oceni wyniki pomiarów. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło