Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-01-20 09:00
2023-01-23 09:00
MAZ

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Cz. II - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Podstawowe instalacje wewnętrzne budynków – przegląd ogólny obowiązujących wymogów 2. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji – problem stosowania Polskich Norm w zakresie projektowania konstrukcji. 3. Wybrane elementy bezpieczeństwa pożarowego 4. Bezpieczeństwo użytkowania budynków jako jedno z wymagań podstawowych 5. Wymogi w zakresie higieny, zdrowia, ochrony środowiska jako dopełnienie wymagań podstawowych z ustawy Prawo budowlane 6. Racjonalizacja zużycia energii, zasady wg nowelizacji wprowadzonej 1 stycznia 2014 roku i ich zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku, przepis przejściowy wprowadzony w grudniu 2020 roku Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło