Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-09-26 15:00-17:38
MAP

Szkolenie w zakresie okresowych kontroli przewodów kominowych - cz. II

Wykładowca: mgr inż. Krzysztof Mozolewski, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB, Dominika Dziedzic KR FSNT NOT (MOIIB)

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: 1) Najczęściej popełniane błędy na przykładzie wybranych protokołów pokontrolnych,. 2) Obowiązek przekazania protokołu do organu nadzoru budowlanego i przedstawienia wyników kontroli w sposób jednoznaczny. 3) Omówienie warunków stosowania nasad kominowych pobudzanych siłą wiatru, typu turbowent, nasad wychładzających kominy wentylacji naturalnej, kominów wentylacyjnych budowanych w ścianach zewnętrznych, braku stałych urządzeń nawiewnych Szkolenie nie zawiera retransmisji. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło