Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-11-13 06:00
2023-11-26 23:50
PDK

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy z poszyciem z płyt warstwowych - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w zakresie uwzględniania współpracy poszycia z płyt warstwowych z konstrukcją. Podczas szkolenia omówione zostaną możliwości oraz ograniczenia wykorzystania poszycia z płyt warstwowych jako elementu stabilizującego konstrukcję nośną. Przedstawione zostaną procedury pozwalające uwzględnić płyty warstwowe w analizie konstrukcji, uzupełnione przykładami obliczeniowymi. Kategoria:
  • Eurokody, Normy

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło