Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-12-18 16:00-19:46
WKP

Technologie stosowane w małych oczyszczalniach ścieków

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski, mgr Jakub Skrzypczak

Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia: 1. Rodzaje małych oczyszczalni ścieków (MOŚ); Procesy technologiczne stosowane w oczyszczalniach ścieków komunalnych dla RLM < 2000; Jakość ścieków surowych i oczyszczonych. 2. Elementy składowe oczyszczalni; Budowa MOŚ: rodzaje zbiorników, warunki posadowienia; Korozja w okresie eksploatacji i sposoby jej ograniczania. 3. Etapy rozruchu oczyszczalni; Podstawowe parametry eksploatacyjne; Serwisowanie MOŚ; Nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji. 4. Skuteczność i niezawodność oczyszczania ścieków – porównanie technologii; Analiza cyklu życia MOŚ; Perspektywy i kierunki rozwoju MOŚ. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Budownictwo hydrotechniczne
  • Instalacje sanitarne
  • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło