Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-01-26 15:00-17:33
MAP

Wentylacja w budynkach mieszkalnych.

Wykładowca: Mgr inż. Krzysztof Mozolewski, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB, Joanna Borowczak KR FSNT NOT (MOIIB)

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Problematyka związana z zapewnieniem stałego dostępu powietrza do mieszkań. 2. Wymagania odnośnie procedur kontrolnych związanych z oceną doprowadzenia powietrza dla potrzeb wentylacji, spalania paliwa gazowego oraz zapewnienia ciągów kominowych. 3. Główne nieprawidłowości, których skutkiem są zaczadzenia lub pożary 4. Pomijanie w protokołach wad mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie wentylacji - przykładowe wymagania odnośnie przewodów wentylacyjnych. SZKOLENIE NIE ZAWERA RETRANSMISJI. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło