Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-03-20 11:00-15:04
PDK

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych, a zasilanie podczas pożaru

Wykładowca: Julian Wiatr, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Celem szkolenia jest przedstawienie warunków zasilania obiektów budowlanych w warunkach normalnych (nie pożarowych) oraz w warunkach pożaru budynku, kiedy dopuszcza się funkcjonowanie urządzeń elektrycznych w zakresie ograniczonym do urządzeń wspomagających akcję ratowniczo-gaśniczą. W czasie szkolenia zostanie przedstawiona elementarna teoria pożaru, jego wpływ na pracę zasilanych odbiorników oraz metodyka kompensowania tego negatywnego zjawiska. Przedstawiona zostanie metodyka projektowania ochrony od porażeń urządzeń przeciwpożarowych. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło