Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-08-14 09:00
2023-08-21 08:00
MAZ

Rozpoczęcie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlane - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Zakres zagadnień regulowanych ustawą PB 2. Podstawowe definicje oraz konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności, korelacje z definicjami innych ustaw 3. Budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont, bieżąca konserwacja i implikacje właściwej kwalifikacji planowanych do wykonania prac budowlanych 4. Decyzje administracyjne poprzedzające złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, w tym decyzja planistyczna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie konserwatorskie 5. Zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych, znaczenie przepisów techniczno-budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw 6. Zmiany dotyczące projektu budowlanego, jego skład, zakres i forma, zatwierdzanie projektu w pozwoleniu na budowę lub ostemplowanie przy zgłoszeniu 7. Pozwlenie na budowę - Aktualny stan prawny 8. Zmiany w zasadach wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu 9. Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę, decyzja wykonalna, ostateczna i prawomocna 10. Zgłaszanie zamiaru wykonania robót budowlanych Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło