Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2020-11-25 10:00-13:39
OPL

Działalność gospodarcza w świetle zachodzących zmian na rynku polskim i europejskim.

Wykładowca: dr inż. Iwona Łapuńka, Serwis OPL OIIB

Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami na tle wzrastającej złożoności i dynamiki praktyki gospodarczej oraz kształtowanie zachowań ułatwiających prowadzenie skutecznych działań menedżerskich podczas realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. W XXI wieku pojęcie zarządzania projektami nabiera szczególnego znaczenia w obliczu wyzwań stawianych współczesnym organizacjom i planowanym przedsięwzięciom. Zarządzanie, które koncentrowało się na działaniach prostych i powtarzalnych, ustępuje miejsca zarządzaniu złożonemu i niepowtarzalnemu, realizowanemu w turbulentnym świecie. Praktyczny rodowód zarządzania projektami jest wynikiem potrzeby planowania i kontroli realizacji dużych projektów, niemożliwych do zarządzania za pomocą tradycyjnych metod. Współcześnie projekty stały się głównym źródłem rozwoju społeczno-gospodarczego. Stosowane dzisiaj i szeroko propagowane przez światowe organizacje (m.in. PMI, IPMA) sposoby prowadzenia projektów opierają się głównie na doświadczeniach będących zbiorem dobrych praktyk, jak również wskazują na metody oraz narzędzia, które skutecznie wspomagają pracę menedżera. Zarządzanie projektami pełni obecnie w organizacjach kluczową rolę we wdrażaniu zmian, optymalizacji procesów i wprowadzaniu usprawnień, zaś projekty występują we wszystkich obszarach ludzkiej aktywności, poczynając od administracji publicznej i gospodarki, na kulturze i sporcie kończąc. Kategoria:
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo mostowe
  • Budownictwo ogólne
  • Budownictwo telekomunikacyjne
  • Budownictwo kolejowe
  • Budownictwo wyburzeniowe
  • Budownictwo hydrotechniczne
  • Instalacje elektryczne
  • Instalacje sanitarne
  • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło