Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-01-18 11:00-15:11
MAZ

Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych

Wykładowca: mgr inż. Julian Wiatr, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Podstawy teorii pożaru. 2. Zagrożenie pożarowe stwarzane przez urządzenia oraz instalacje elektryczne. 3. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz względnego czasu trwania pożaru. 4. Wyłącznik różnicowoprądowy jako element ochrony przeciwpożarowej oraz ograniczenia w jego stosowaniu. 5. Odporność ogniowa elementów budowlanych. 6. Odporność pożarowa budynków. 7. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych oraz zespołów prądotwórczych. 8. Wymagania stawiane PWP oraz dopuszczanie do eksploatacji. 9. Metodyka zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. 10. Zagrożenia pożarowe stwarzane przez instalacje PV oraz ich neutralizacja 11. Zagrożenie pożarowe stwarzane przez ograniczniki przepięć i metodyka ich neutralizacji. 12. Zagrożenie wybuchowe pomieszczeń bateryjnych oraz zasady ich neutralizacji. 13. Oświetlenie awaryjne w budynkach oraz tunelach komunikacyjnych jako element wspomagający ewakuację. 14. Zagrożenia stwarzane przez płonące kable i przewody. 15. Ochrona przeciwpożarowa kanałów i tuneli kablowych. Kategoria:
  • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło